Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לשבת ויקרא | אפרת בזק

שנה טובה! כן, ע''פ מנין החודשים בתורה התחדשנו בשנה חדשה, ראש חודשים, יום שנתעטר בעשר עטרות, מוביל אותנו אל חודש האביב, ראש ואב לי"ב חודשים. סוד ה אב – י"ב, מגלה לנו התחדשות עמוקה שבכוחה לתת עוצמות ושפע בכל יום מימי ראשית החודש לחודשי השנה הבאה עלינו לטובה.


מהרבנית ימימה למדתי השבוע שבר''ח ניסן יש 'חילופי משמרות', בקרב המלאכים בשמיים, ואילו ימים משמעותיים לתפילה ולאחווה, לאיחוי ולאהבת אחים. היה זה בכנס 'עוטפת אור', לנשות העיר העתיקה וסביבותיה, שהיתה לי ב''ה הזכות להנחותו. 🙏


כנס התפילה לגאולה הוא אחד ממפעלי הנצחה וחסד רבים שיוזמים הורי סגן דוד גולובנציץ ז''ל, לזכרו. דוד, שנפל בעיר האבות בעת פעילות מבצעית, לפני כ-6 שנים, היה סמל לעשיית שליחותו מתוך שמחה ורצון.

כשנשאל כקצין איזה ערך רוצה להנחיל לחייליו, אמר "חדוות עשייה". כמפקד נערץ, ששילב סמכות עם שמחה ורגישות, היה עורך לחייליו "מסדר חיוך" 🙂 ומעודד אותם לראש מורם ולחיוך, גם בתום מסעות מפרכים.


השבת, כשנפתח את חומש ויקרא, נפגוש לראשונה בתורה את המושג 'רצון'. קירבת ה', (קורבן לשון קירבה) תהא לרצון. בכח הרצון להניע המון בתוכינו; שמחה, חדוות עשייה, אהבה ובנייה.


"השבעתי אתכם בנות ירושלים" אומר שלמה המלך בונה המקדש במגילת האהבה שנקרא אי''ה בפסח, שיר השירים. השבעתי אתכם: בּנוֹת! (כציווי) לבנות את ירושלים!.

ומאז יציאת מצרים, דרך ימי דוד ושלמה ועד ימינו, בזכות נשים צדקניות... כנראה שככה אנחנו, בנות ירושלים; חולות אהבה, בונות אותה באבנים ובלבבות,

רוצות ומצפות,

ויודעות

שכל אבן, וכל לב,

כל דמעה וכל צחוק,

כל זיכרון וגעגוע,

כל מאמץ וכל כאב,

כל חיבור ויחד ואהבה –

מוסיפים עוד נדבך ועוד,

בבניין ירושלים ובקירבת ה' לרצון.


ירדנו בהמונינו מהכנס ישר אל רחבת הכותל, עם הרבנית ימימה, ואסתי - האם השכולה, ושאר האומניות והמארגנות המדהימות (!) של הערב העוצמתי.

הבטתי באבנים העתיקות, ונזכרתי במשפט שאמר לי אחד מילדיי לפני כמה שנים, כשחזרנו יחד מהגן. בדרכנו, יד ביד, הוא הביט אל אבני הכותל ואמר:

''אמא, נדמה לי שנוספו עוד כמה אבנים היום לכותל!"

ועוד לפני ששאלתי ''למה?' הוא הסביר: ''הרגשתי היום בגן ממש אהבת חברים'', אהבת אחים!


שנזכה! 💕

שבת שלום ומבורך


0 תגובות

Comentarios


bottom of page