Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לשבת בהר בחוקותי | אפרת בזק

סוד.

סודות התורה.

סודות המציאות.

סוד שבכל רע מסתתר טוב.

סוד של חיבור הקודש והחול.

סוד שהעולם, גם הגשמי, הוא סה''כ העלם למציאות ה' החופפת-כל.

מי שמלמד אותנו בשבוע הזה על סודות הוא רבי שמעון בר יוחאי.


בפרשת בחוקותיי ישנן ברכות וקללות, ואני תמיד מוצאת את עצמי 'בורחת' אל הברכות, ומנסה להתעלם מההיפך. אולי עד שאבין שבמבט של סוד, גם בזה יש סוג של ברכה נסתרת...


רשב''י הוא תלמיד של רבי עקיבא.

אתמול במפגש עם סטודנטים יקרים בכותל למדנו יחד מן האגדות המופלאות על רבי עקיבא.

רבי עקיבא מביט אל מקדש חרב, עיר חרושה, שועלים מהלכים במקום בו היה קודש הקודשים, והוא מצליח לראות במבט סודי, נצחי, שהנצח זו ירושלים, ומעל ומעבר לתילי החורבן הוא רואה ניצוץ של אור, רחוק, רואה את הילדים שלנו, משחקים פה ברחובות עיר דוד... הוא משחק 'תופסת' בלתפוס רגעי נחמה, ומשחק 'מחבואים' כדי לגלות את הפאר המסתתר בתוך האפר...


אנחנו עומדים על הרחוב הקרדו המזרחי, השווקים הגדולים שבנו פה הרומאים לאחר שהחריבו את המקדש ואת העיר, אנו מגלים בחפירות שרידים לבתי המרחץ שלהם, סמוך כל כך אל רחבת הר הבית, מתחת לרחבת הכותל של ימנו...

רשב''י במבט ראשון לא רואה בזה שום טוב. הוא כועס על הרומאים, ובצדק.

רבי יהודה, גם הוא תלמידו של ר''ע, מנסה כיוון אחר של מבט.

הרומאים רודפים, רשב''י מסתתר, 12 שנה הוא עמוק בסודות התורה, אך עוד 12 חודש הוא מוסיף גם את סודות המציאות, עד שמצליח לראות גם בחול - את הקודש, כמו בהדסים לכבוד שבת, ואפילו, רוחץ בסוף בבית המרחץ, כן כן, בתי המרחץ שראה בהם רע, הם עכשיו מרפאים את גופו, לאחר המערה...

רבי עקיבא ותלמידיו מעניקים לנו לדורות מבט חדש, של סוד, של עומק, של חיבורים ואהבה.


יהי רצון שנזכה לכל הברכות האמורות בפרשה,

פיענוח נכון של סודות,

קוממיות ואור

שפע גשמי ורוחני, שלום ואהבה 🙏בתמונה:

הקרדו המזרחי מתחת רחבת הכותל, התמונה מלפני עשור. כיום זה מצוי תחת בית מורשת הכותל החדש.
0 תגובות

Comments


bottom of page