Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לשביעי של פסח | אפרת בזק
מספרים על אחד הצדיקים שראה פעם את בנו הקטן מתחבא מאחורי שיח ובוכה. שאל אותו אביו לפשר הבכי, ענה הבן: "חבריי ואני משחקים במחבואים, ואף אחד לא בא לחפש אותי''.

שמע זאת הרבי, נאנח עמוקות ואמר: ''גם ה' יתברך אומר אותו דבר ובוכה''.בחוברת ''מועדים לחסידות'' של ''מעיינותייך'' מסבירה מעיין הנדלר, כי ה' כביכול מתחבא, מסתתר. עולם מלשון העלם. אבל ה' רוצה שנחפש וגם נמצא אותו מסתתר בתוך העולם.


חיים של יבשה זה לחיות רק ברובד הגלוי והמוחשי, מבלי לחוש את הקשר לה', (כפי שיצורי היבשה יכולים להתנתק מהאדמה ולא להרגיש אתת התלות במקור חייהם). חיים של ים, לעומת זאת, זה לחיות גם את המימד הנסתר. מי שמודע אליו, מרגיש, כמו יצורי הים, את חוסר היכולת להתנתק ממקור החיים.


בקריעת ים סוף, אחרי שבני ישראל גילו את הנסתר שבתוכם ואת האמונה המוחלטת בה', הפך ה' את הים ליבשה וגילה את הנסתרות.


ובלשונו של הרבי מליובאוויטש: ''בעת קריעת ים ס


וף היה ''הפך ים ליבשה'' שבחינת ים נמשכה בגלוי ביבשה''.


ההכרה בה' נעשתה מוחשית וברורה יותר מכל עד ש''ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים''.


את הניסים והמהפכות הגדולות של שביעי של פסח גם אנחנו יכולים לחולל בתוך עצמנו.


אם נשים לב יותר למימד ה'ימי' והנסתר בתוכנו, ונה


פוך את האמונה לפעילה ומוחשית יותר בחיינו, אם ניקח את הכוחות המיוחדים שנשארו חבויים אצלנו בפנים, ונביא אותם לידי ביטוי, נוכל לחולל מהפכה של ממש גם בעולם הסובב אותנו - ולהביא את הגאולה.


על כן כותב הרבי מליובאוויטש: ''סעודת אחרון של פסח (שביעי של פסח) היתה נקראת אצל הבעל שם טוב - סעודת משיח, כי באחרון של פסח מאיר גילוי הארת משיח"


ובמילותיה של הרבנית טובה בזק אחתום:

שנזכה לחצות את ים סוף

אל עבר האינסוף!🎁 מצורף עבורכם שיר שכתבתי, ונכנס לקובץ שירה חדשה 'ימי אביב וגאולה' מאת חברי 'כותבים אמונה', תהנו!

חג שמח


0 תגובות

Comments


bottom of page