Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לפרשת וארא | אפרת בזק

החומש השני פותח לנו צוהר לשמות, למשמעות השמות.

אבל לא רק איך קוראים לנו?,

אלא גם איך אנו עונים.


משה רבנו מקבל את שליחותו במעמד הסנה הבוער ועונה 'הנני!'.

הקב''ה מציג את עצמו כאלוקי האבות, אברהם, יצחק ויעקב. הם אשר ענו לקריאת ה' - הנני!

בתחילת הפרשה, ה' מוסיף ומתגלה בשם נוסף, מעבר לאופן ההתגלות אל האבות. ומשה רבנו מתאמץ לגלות את הדרך המסתורית בה תתקדם הגאולה, עד אשר נזכה לשוב, הפעם כעם, אל ארץ האבות.


השבוע הגיעו אל אבני הכותל, למרגלות הר המוריה, הרמטכ''ל היוצא והרמטכ''ל הנכנס של צה''ל.


בחרתי לצטט כמה משפטים, מנאום הרמטכ''ל היוצא אביב כוכבי, בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שם סיפר על חיילים ונופלים תוך שזירה מיוחדת של הסיפור הלאומי ההיסטורי. דרך מילה אחת, יצר את הזיקה מאז ועד היום: הנני!


''... ארבעת אלפים שנה קודם לכן, על שביל בדרך לכאן ממש, צעדו בשקט, אל הסכנה, אל הר המוריה, אב ובנו, אברהם שאמר הנני ויצחק...

הנני!, אמירה שמשמעותה להיענות לקריאה ולהתייצב למשימה...

לך לך, קח את גורלך בידיך נצטווה אברהם, והעתיק את חייו לארץ המובטחת...

דור אחר דור נשבע אמונים וקורא הנני, מתייצב לשירות צבאי...

הנני – מושכת הקריאה את שרשרת הדורות, והם יוצאים לגאיות המוריה, למישוריה ולהריה ... הנני הוא היסוד הערכי של צה"ל, צבא העם, שבלעדיו אין קיום לעם ...

הניסיון מלמד... שהבנים והבנות נולדים ורוח גדולה בליבם. רוח טובה המבטאת רצון ליצור, להשפיע, להיות משמעותיים ולתרום. רוח המוכיחה שערכים עוברים מדור לדור.

במושג 'צבא ההגנה לישראל' המילה 'לישראל' היא התכלית...

מכאן נובעת הרוח וזאת המשמעות, משמעות לאומית ומשמעות של הגשמה עצמית.

זו הרוח שירשנו מאברהם ואיתה את האמונה, המוסר והתקווה, והאומץ לעשות מעשה, לשנות, ליצור ולחדש. אלו התכונות שהובילו לבניית מדינה מופלאה, המהווה מקום להגשמה, מקום משלנו...

אבל מעל הכל, רבים בעם ירשו מאברהם את הרוח לומר הנני!

הנני שפרושו לקחת אחריות, להעז, להיות נכון ולהסתכן. שפרושו לתרום ולהשפיע,

לא להתבונן מהצד אלא לעשות,

לא להמתין אלא ליזום.

הנני שפרושו לשרת דבר גדול וחשוב ממני...

מדינה – בזכות ההולכים ראשונה…

בזכות אלו שאומרים: הנני!''ספר הגלות והגאולה, מזמין אותנו לומר 'הנני' ולהיות חלק מגאולת ישראל בארצו, מתוך שמחה, שלום ואהבה!

שבת שלום ומבורך 💐

#אפרתבזק #אורמירושלים

0 תגובות
bottom of page