Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

1 commentaire


יש לי שאלה, אם בהווה אני מרגישה בדידות ואני באמת לבד כרגע אז איך זה אשליה? זאת המציאות והמציאות העכשווית מכאיבה אז איך אני יכולה להגיד שזה הילדה מפעם? או אם ח"ו יש כרגע משהו מפחיד, קורה משהו מפחיד במציאות אז שוב, איך אפשר לומר שזה אשליה? שזה רגש מהילדות? אשמח להסבר, תודה

J'aime
bottom of page