Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אורות גבוהים | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 7 במרץ 2022


אורות גבוהים | הר’ ימימה מזרחי 

שיעור הכנה לחנוכה פרשת מקץ

סגולות לחנוכה

לקנות חנוכייה מהודרת ויפה מאוד, בחג זה יש משמעות להדר ולהידור, כדי לתת לעצמינו ולילדינו הבנה שיופי של קדושה זה היופי הכי מדהים שיש בעולם.

לא לדבר לשון הרע ולא לריב ליד נרות החנוכייה, מפני שהקב”ה מגיע עם הרבה שערי ניסים פתוחים וגדולים שיכולים להתחולל בחיינו.

” שרפים עומדים ממעל לו “, יש מלאכים שמרחפים מעל ל”ו (36) הנרות (לא כולל השמשים),

השרפים לוקחים את כל התפילות שמתפללים ליד החנוכיה ומעלים אותם לשמים,

כל פעם שעוברים ליד החנוכיה, תבקשו משהו

הרבי מסלונים אומר : לעמוד ליד הנרות ולהתפלל על ילדים צדיקים ועל זוגיות.

סגולה לזיווג: בערב שבת חנוכה, כשנרות החנוכיה (המסמלים ילדים) ונרות השבת

(המסמלים זוגיות) דולקים יחד זה לצד זה, לבקש שמחה שלמה, לעשות תפילה גדולה :

ה אני רוצה בן זוג מאיר, ה אני רוצה ילדים מאירים ומוארים.

הבטה והתבוננות בנרות החנוכה היא סגולה למחיקת ראיות אסורות ולא צנועות,

לבקש שימחקו כל התמונות הלא צנועות ממחשבותיי ומוחי יזדכך.

סגולה לפקידת עקרות: היום השמיני של חנוכה, הנקרא זאת חנוכה, מסוגל לפקידת עקרות.

כשכל שמונת נרות החנוכיה דולקים יש לומר את הפסוק במזמור פ בתהילים:

“אלוקים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת” – זאת חנוכה

ראה את הגפן הזאת, איך אין לה פירות, איך היא רוצה להיות גפן פוריה בירכתי ביתה, תן לה ילדים.

סגולה להצלחת בדיקה או טיפול רפואי: לקבל על עצמה שיום אחד מימי שמונת ימי החנוכה,

היא לא עושה שום מלאכה ומקדישה את היום כולו לתפילה ותינצל מאותה הצרה, (מאת הבן איש חי).

סגולה לפרנסה: לטגן סופגניות בהמון, המון שמן, סגולה לפרנסה בשפע כל השנה. (מאת רבינו מימון, אביו של הרמב”ם)

סגולה לקירוב הגאולה, לשיר את כל שיר מעוז צור ישועתי, עם כל ארבעת הבתים, הבית האחרון הוא בעצם תפילה ובקשה לגאולה שלמה.

יש לומר לאחר הדלקת הנרות כל ערב מזמורי תהילים אלו :

פרק ל – “מזמור שיר חנוכת הבית…”

  פרק ס”ז – “למנצח בנגינות מזמור שיר….” פרק של הגנה.

עשינו כל מיני טעויות אבל שום טעות אינה משפיעה על האהבה האלוקית,

יהי רצון שנזכה בחנוכה לראות פני משיח, אמן.

0 תגובות

Comments


bottom of page