Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אוהבת מוחלת ומודה | נורית אילון הירש

עודכן: 2 במרץ 2022


בשיעור זה נלמד איך לתקן משקעים מהעבר חוויות כואבות על ידי כלים של לדון לכף זכות, לראות את האחר, להבין שכל בן אדם לא נגדי. וכולם מחפשים אהבה והערכה. ובעצם להתחיל מחדש. יש שיטה שפותחה בהוואי שדי דומה לתהליך של שיטת החסידות היא נקראת פונופונו , מי שפיתח אותה עבד עם חולים פסיכיאטריים בבית כלא, החולים במחלקה הגיעו למצב של ריפוי מלא, כולם. נגשו אליו ורצו להבין את העניין, העניין שלו היה ,הבנה שאני אחראית באופן אישית על מה שמתנהל איתי ביקום.  רק על ידי ארבעה משפטים שונים שאומרים על סיטואציה אתה בעצם עוזר ליקום להתרפא כי ברגע שאני מנקה אצלי זה יתנקה בחוץ.  ארבעת המשפטים  שהדוקטור חשב עליהם ושידר להם  הם – 1. אני אוהב אותך 2.אני מצטער 3. אנא סלח לי 4. תודה לך.  אדם שנמצא מולי והוא מפחיד ואלים כל מה שחסר לו זה אהבה. כי זה המצרך הכי לשוב לאדם. המסלול הזה  הוא מסע שאת מחליטה שאני יוצאת מהקופסה ומסתכלת על כל מה שקורה בתובנה שכל העולם לא נברא אלא בשבילי שאדם יחשוב שהכול בעולם קורה בשבילי כל אחד בא לתקן את העולם ובכל סיטואציות החיים שלי באתי לתקן משהו ולכל אחד יש את התוכנה משלו עם הדמויות שלי שהוא זימן לי ואז אני צריכה להבין כל זה קורה בעצם בשביל שתראי את עצמך ותתקני. הפרשנות שלי לכל מה שאני רואה מסביבי צריכה להיות טובה. ולכן נעים להיות אצל צדיקים כי הם רואים רק טוב. אם אני מסתכלת בטוב על העולם אני מתקנת אותו. אם אני משדרת אהבה, מחילה ,סליחה והודיה אני מרפאה את העולם.    

#מדרשייתאשירה #עבודתהלב #נוריתאילוןהירש #רבינחמןמברסלב #ליקוטימוהרן #אוהבתמוחלתומודה

0 תגובות
bottom of page