Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אוהבת מוחלת ומודה – חלק 2 | נורית אילון הירש

עודכן: 2 במרץ 2022


מה יש בנו היהודים שלא עובדות עלינו טכניקות שונות. המעשיה על שבעת הקבצנים המלך מוסר את המלוכה לבנו והמלך אומר לבן שזה אנחנו בעצם אל תיפול לעצבות כשאקח ממך את המלוכה לפעמים הקבה מחליט לקחת ממני את המושכות של המלוכה על עצמי ועכשיו העבודה שלך זה להיות בשמחה. ובמשל המלך אומר שאני יודע שלא תהיה בשמחה אתה תיפול לעצבות ולכן בעצם לקחתי לך את המלוכה  כדי שתעבוד על זה. ובמעשיה היו בן ובת שהלכו לאיבוד ביער יער זה מקום של דינים וצמצום היהודי עובר בחיים מצבים שהקבה שם אותו ביער , מקום של קטנות מוחין והכל מלא בבלבול. ורבי נחמן נותן לנו דרך הסיפור הזה עבודת נפש להבין מה לעשות כשאני ביער. מה הם עשו צעקו  ובכו ואז הופיע קבצן שדאג להם ללחם. לחם על פי קבלה הוא דעת הוא נתן לי עצה ודעת נכונה. ואז מסופר שהילדים מבקשים ממנו לבוא אתו ולצאת אתו מהיער וככה 7 פעמים הם פוגשים קבצנים עם מומים שונים שבעצם כל מום הוא עצה איך להתמודד עם החיים. לדוגמה העור – העצה היא לא לראות את הרע.  וההבנה היא שבעצם ה לא רוצה להוציא אותנו מהיער כי רק כשאני נמצאת במקום של חושך וקושי יש לי הזדמנות לתקן את עצמי כי כשהכל טוב אני פשוט יושבת ונחה. ומתי בעצם הילדים יוצאים מהיער? מתי אנחנו נצא? ברגע שהם אמרו “נאמץ לעצמנו גם כן את מלאכת הקבצנות” הם יצאו זאת אומרת מתי ה מאפשר ליהודי לצאת מהיער, מהקטנות מוחין  ,כשהוא מבין את אומנות הקבצנות. אדם שיודע שאין לו מעצמו כלום, הוא יודע שהוא תלוי רק בקבה. וזו האומנות היהודית שאדם צריך להבין ואם אני עכשיו אלמד טכניקה אז הוא יבוא ויביא לי כמה אירועים ששום טכניקה לא תעזור לי כי ה לא רוצה ממני עבודת טכניקה תלמדי טכניקה אבל מה שה רוצה זה שאני אדע שאני עני ואביון- אמר דוד המלך . מסופר על יוסף הצדיק שעבר נסיון עם אשת פוטיפר ש17 שנה הוא עומד בניסיון ולא מתפתה לה ואז היה ביוסף קמצוץ של גאווה שהוא לא נופל בינסיון הזה. הגיע הרגע שהקבה החליט לדחוף אותו לתוך הניסיון ו3 פעמין הוא כמעט חטא אבל תמיד רגע לפני שהוא חטא ה עצר אותו ולא נתן לא לחטוא אבל תזכור שאני הצתלתי אותך ואז התבטל ההדקות הזו של הגאווה כי הוא קלט שרק ה עזר לו ולבד הוא לא היה מצליח.  צריך להבין שמה שהוא רוצה ממני זו התפילה והצעקה. ואת דוד המלך הקבה דחף לניסיון ואפילו לא הציל הוא חטף בזיונות רבים. ודוד לימד לדורות את מושג התשובה והמקום של אני עני ואביון. הטכניקה היחידה שהיהודי צריך לאמץ זה ללמוד להיות קבצן. ללמוד להתחנן ללמוד שאין לי כלום ואני רק צריכה לבקש.

0 תגובות

コメント


bottom of page