חמישי

19:00-22:30

12 הצעדים עפ״י החסידות

תל אביב

רביעי

19:00-22:00

קבוצת לימוד לבחורים בחברותות

בחורים

שלישי

11:30-12:45

חשיבה הכרתית עם אורנה סלע

זום

18:00-22:00

12 הצעדים עפ״י החסידות

ירושלים

19:30-22:00

שיעור לנשים עם מיכל פרץ

קבוצה סגורה

שני

19:30-20:30

סיפורי מעשיות ר׳ נחמן בראי הנפש עם נורית אילון הירש

נשים

20:30-22:00

הר׳ ימימה מזרחי - פרשה, נשיות ואקטואליה

נשים

20:30-22:00

הר׳ חיים מזרחי - קבלה וחסידות

גברים

ראשון

19:00-20:30

חשיבה הכרתית
עם אורנה סלע
שיטת ימימה

נשים

20:30-22:00

קבוצת לימוד לבחורים עם הרב יהודה דיין

גברים