Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
פדיון נפש ושיעור תורה (1013 x 400 פיקסל).png

שמות התורמים יוזכרו לתפילה
בציון רבי אלימלך ביום ההילולא.
אפשרות לפדיון נפש.
התרומה כנדבת ליבכם, למרכז אשירה שמים- מרכז לקירוב והפצת יהדות.
כולל בחורים ושיעורי תורה. 

השארת שמות לתפילה לתורמים:

השמות נקלטו בהצלחה!

bottom of page