Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

טופס תנאים להרשמה למסע למרוקו

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

נוסעת יקרה אנא קראי ואשרי את תנאי הרישום למסע


"נתיבים לצדיק" (להלן: "המארגן") מודה לך על הזמנתך. אנא קרא/י את עיקר תנאי ההזמנה המופיעים בתחתית מסמך זה בעיון רב וודא/י כי פרטי הזמנתך נכונים. כל שינוי בכרטיס הטיסה לאחר כרטוס כרוך בעלות נוספת ע"פ הנחיות המוביל התעופתי.
תנאים כלליים:
1. הטיולים המוצעים על ידי  "נתיבים לצדיק" (להלן: "המארגן") מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפותו בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
2. אישור ההזמנה יתבצע ע"י אחרי תשלום מלא.
3. המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את הטיול עקב מיעוט נרשמים ו/או כל סיבה אחרת שעלולה לפגוע בטיול על פי שיקול דעת המארגן.  במקרה כזה, תימסר לנוסע בטלפון ו/או מייל הודעה  לפחות 7 ימי עסקים  לפני מועד היציאה.
4. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגן תוקנה סמכות שיפוט בלעדית לבית הדין הרבני בירושלים. 
5.  המארגן  לא אחראי לשינויים בלוח הטיסות שהינם באחראיות חברת התעופה, ולפיכך המארגן לא יהא אחראי ו/או לא יחוייב בפיצוי ו/או החזר כספי כלשהו בגין שינויים בלוח הטיסות.
6. ארגון שמים אשירה אחראי על ההדרכה ,הפעילות והתוכן הרוחני בנסיעה 
7. יתכנו שינויים בלוח הזמנים של הפעילות ו/או היעדים לפי תנאי מזג האוויר ומצב הכבישים וההתנהלות הכללית של הקבוצה. 

ביטוחים:
הנוסע מתחייב לבצע באופן פרטי ביטוח רפואי ובטוח מטען. 
מחיר העסקה הנ"ל אינו כולל דמי ביטוח נוסעים. הנוסעים והמטענים אינם מבוטחים בביטוח כלשהו, והחברה אינה אחראית לכל נזק כלשהו, אובדן כבודה וכיוצ"ב. במידה והנוסע יזדקק לטיול רפואי, עלויות הטיפול הן על הנוסע ואינם חלים על המארגן "נתיבים לצדיק".

אשרות ודרכונים:
1. תוקף הדרכון חייב להיות לפחות שישה חודשים מיום היציאה מהארץ.
2. נוסעים בעלי אזרחות זרה ו/או תעודת מעבר שאינם נושאים דרכון ישראלי מתבקשים לבדוק אישית ובאחריותם עם הנציגים הקונסולריים של מדינות היעד לגבי אפשרויות הכניסה ו/או המעבר ביעד.
3. הנוסע מתחייב להעביר צילום דרכון למארגן . 

תשלום:
1. החיוב יתבצע בפועל מיד לאחר קבלת אישור סופי להזמנה.
2. מחיר הטיול כפי שהוא נקוב בטופס החתום ע"י הנוסע מבוסס על שערי החליפין של מטבעות הנהוגים בארצות בהן מתקיים הטיול ועל עלות כל מרכיבי הטיול, כפי שהייתה ידועה במועד פרסום הטיול ע"י המארגן לקהל.
3. ההשתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגן קיבל מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו.
4.  "נתיבים לצדיק" תהיה רשאית לבטל הרשמת נוסע במידה ולא שולמה לו מלוא התמורה כמפורט לעיל.

מיסים והיטלים:
1. מיסי הנמל או כל מס אחר הינם נכונים ליום פרסום הטיולים ובהתאם למסלולים המפורטים בתנאים הכלליים הנ"ל. כל שינוי במסלול הטיסות או בשערי המטבע או במיסים המקומיים בחו"ל אשר ייגרמו לתוספת במיסי הנמל ו/או כל היטל אחר, תוספת התשלום תחול על הנוסע. התשלום יבוצע בהתאם לצווים ולתקנות הנכונים לתאריך היציאה.

תכנית הטיול:
1."נתיבים לצדיק" שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה ואשר מונעת את קיום הטיול ובלבד שהודיע על כך מייד לנוסע כאמור לעיל. כן שומרת לעצמה "נתיבים לצדיק" את הזכות לבטל את הטיול אם לדעתה מספר המשתתפים בו פחות או אינו מצדיק את ביצוע הטיול, ובלבד שהודעה על כך תימסר לנוסע לפחות 7  ימים טרם היציאה לטיול. במקרים הנקובים בסעיף זה תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר או החזרת כל הסכומים ששולמו למארגן בגין הטיול שבוטל, לרבות דמי רישום אם שולמו.
2. המארגן יפעיל  שיקול הדעת מקצועי בהתאם לנסיונו ויוכל לשנות את סדר ימי הטיול וכיוון המסלול ללא הודעה מוקדמת .

צילום:
בחלק רב מהנסיעות מצטרף גם צוות צילום לנסיעה, ולמרכז שמים אשירה ישנה רשות להשתמש בחומר המצולם . ההשתתפות בטיול מהווה הסכמה מפורשת לצילום, במידה והנוסעת איננה מעוניינת בצילום יש לשלוח בקשה בכתב למשרדי "שמים אשירה" טרם הנסיעה.

מלונות:
1. אכסון במלונות בדרגת תיירות טובה בחדרים משותפים במיטות נפרדות.
2. אין המארגן מתחייב לחדר במיקום מסוים בתוך המגורים ו/או לחדר מסוים.
3. מיזוג אוויר - אין הפעלת מיזוג האוויר באחריות המארגן ואין באפשרות המארגן לשאת באחריות כלשהי להפעלתו. 
4. אין המארגן מתחייב לקבל או לאשר הזמנת חדר יחיד/זוגי לכל נוסע שיבקש זאת.

ארוחות:
1. על פי השינויים בחברות התעופה ,  ישנה אפשרות כי לא תוגש בה ארוחה. 
2. במהלך יום נסיעות ארוך  , על הנוסע להצטייד באוכל קל ויבש שמתאים לנסיעות 
3. במהלך השהות  מוגשות 2 ארוחות עקריות ביום.  ארוחת בוקר עשירה  , וארוחת  ערב בשרית מפנקת. 
4. ארוחות צמחוניות יש להזמין מראש עם ההרשמה תוך הזמנה מפורשת. 

תנאי מזג אוויר 
בתקופת החורף  מזג האוויר  קר ומושלג  ואף יתכן קרח. על הנוסעים להצטייד בביגוד חם  ובנעלים או מגפיים המתאימות להליכה על שלג או קרח.  הלינה והפעילויות כמובן במתחם מחומם ונעים. 

דמי ביטול 

מחיר מבצע 8600 ש"ח ללא אפשרות ביטול.

מחיר מלא לפי חוק הגנת הצרכן כדלהלן:

 ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:
7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
7.2  בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, או מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
        במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
1. הנני מאשר/ת בחתימתי את נכונות פרטי ההזמנה לרבות איות שמות הנוסעים כפי שמופיע בדרכון ונותן/ת בזאת את הסכמתי הבלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו ל"נתיבים לצדיק".
2. הנני מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראתי בעיון טופס זה, כמו כן הנני מצהיר/ה כי הדרכון שברשותי תקף לדרישות ארץ היעד, וכי ברשותי כל המסמכים הדרושים לנסיעה לחו"ל .
3. הנני מתחייב/ת ומסכים/ה לכל האמור לעיל , לרבות דמי הביטול ונוהל הביטול וכל שינוי שיועבר לי על ידי נציגי "נתיבים לצדיק".
4. כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתי  תשמש את "נתיבים לצדיק" כדי לעדכן את הלקוחות מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציע מרכז שמים אשירה.


מאיר נתיבים לצדיק בע"מ>מ.ח. 514511500> אברהם שיף 9 ירושלים>   0522953216a@gamail.com >
 

השארת פרטים ואישור התנאים

אישרת את הטופס בהצלחה

bottom of page