Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
עת רצון עצומה פדיון נפש (1).png

נא מלאו פרטים נכונים ומדויקים
בסיום הרישום יישלח אליכם מייל
שאותו יש לשמור ובו יופיעו פרטי ההתחברות לזום

מסירת שמות לפדיון נפש במעמד הזום

 

כאן משאירים פרטים

תודה על הרשמתך!

bottom of page